Przejdź do treści

Porozumienie z AMKL

27 września 2023 nasza Fundacja podpisała porozumienie o długofalowej współpracy z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, dotyczące realizacji wspólnych inicjatyw oraz wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych.

Porozumienie, wpisujące się w realizację celów statutowych obu stron, pozwoli na organizację ciekawych i wartościowych przedsięwzięć muzycznych w siedzibie AMKL zarówno dla społeczności akademickiej, jak również dla mieszkańców Wrocławia i turystów.