Przejdź do treści

O FUNDACJI:

Międzynarodowa Fundacja JAZZ NAD ODRĄ została powołana przez Macieja Partykę, Andrzeja Pluszcza i Wojciecha Siwka w lipcu 1991 roku. Celem Fundacji jest wspieranie Międzynarodowego Festiwalu „Jazz nad Odrą” oraz wszelkich działań związanych z kultywowaniem i propagowaniem uniwersalnych i humanistycznych wartości muzyki jazzowej.

Misją fundacji stała się promocja twórczości i twórców jazzowych, dokumentowanie i archiwizacja ich dokonań, a także wspieranie, promowanie i organizacja wszelkich działań artystycznych  w zakresie muzyki jazzowej na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym. W lipcu 2022 roku, z inicjatywy Wojciecha Siwka, powołano nowy Zarząd Fundacji, którego priorytetem jest kultywowanie wartości przyjętych przez Założycieli Fundacji oraz wypracowanie nowej strategii w zakresie programowania, promocji i organizacji działalności jazzowej we Wrocławiu. Ideą nowego Zarządu  jest kontynuacja działalności zapoczątkowanej przez Założycieli oraz integracja lokalnych środowisk twórczych w ramach wspólnie organizowanych przedsięwzięć artystycznych, a także rozwój współpracy na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.

Od marca 2023 r. Fundacja jest członkiem międzynarodowej sieci Europe Jazz Network.

ZOSTAŃ NASZYM PATRONEM!
WSPIERAJ FUNDACJĘ NA PATRONITE.PL